Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

Mìos

An Dàmhair 2015

Cuid mhath na #Gàidhlig aig a’ Cho-labhairt #PNA15 ann an Obar Dheathain #SNP15

“NAS LÀIDIRE AIRSON ALBA”12096419_10203821880827008_1371114008744295738_n

Anns an alt mu dheireadh agam ann an Iris Neo-Eisimeileachd, sgrìobh mi gum bi mi ag obair air iomairt ùr gus Gàidhlig a bhrosnachadh anns a’ Phartaidh.

Bho Dhiardaoin gus an-diugh, bhruidhinn mi sa Ghàidhlig le ochdnar agus bhruidhinn mi ri còignear eile a tha ag ionnsachadh Gàidhlig. Chuala mi cuideachd gun robh ùidh aig an stannd cuideachd airson an coilbh iris agam.

Chunnaic mi Gàidhlig air leintean-T agus baidsean.

Bhruidhinn mi ri neach-obrach PNA ag obair ann an Westminster agus thuirt e dhomh gun d’fhuair e eadar-theangachadh de Hansard sa Gàidhlig latha an dèidh a chur an neach-obrach seo iarrtais a-steach – fhuair e e.

An-diugh, rinn mi deuchainn air Twitter agus chunnaic mi gun robh beagan ùidh Twitter a chleachdadh. Bha 9 cunntasan gu lèir an sàs anns an iomairt seo:

  1. @Gille_Ruadh
  2. @Gaidhlig_
  3. @Seumaidh
  4. @Martainn_84
  5. @Tirnamblog
  6. @fergles
  7. @gaelic67
  8. @1johnmacdonald
  9. (agus @WilsonMcLeod, taobh a-muigh an taga-hais #PNA15)

Seo an còmhradh air Twitter an-diugh:

[‘S e Kate Forbes (‏@kate4SLB) an t’ ainm a th’ innte.]

Mòd Nàiseanta #Gàidhlig an Òbain…ann an coup d’oeil!

  
Aon latha a-mhàin… Sin a bha mise an-diugh.

Dhùisg mi tràth agus fhuair mi trèana sa mhadainn. Bha mi fortanach gun deach luchd na Gàidhlig eile agus bha cothrom ann a dh’ èisteachd ris a’ chànain agus a bhruidhinn. Dh’ionnsaich mi beagan mu dheidhinn make-up agus glam cuideachd! Bha e inntinneach.

Ràinig sinn beagan an-dèidh 11.30m.

Bha mi glè thoilichte Eilidh fhaicinn. Chan fhaca mi ise fad bliadhna no dhà.

Chaidh mi dìreach dhan Taisbeanadh aig na tallaichean. An sin bha e math daoine eile fhaicinn. Chuala mi mun iomairt ‘Spòrs Gàidhlig’ aig CnaG (www.spors.scot) agus beagan ceòl le Ewen Henderson. An uair sin chaidh mi a-mach airson greine.

Leugh mi tuit na bu thraithe san fheasgar a bha èibhinn…

Tha an dearbh rud sin daonnan a’ tachairt dhomhsa air an iPad seo.

Choisich mu suas gu Tur MhicChaig. Abair shealladh a bha air mo bheulaibh.

Chaidh mi airson pinnt agus far a bheil mi a-nis. Tha mi a’ dol dhan tachartas ann an greis agus an uair sin bidh mi air an trèana a-rithist gu Glaschu. 

PS – Tha an làrach-lìn aig Mòd an Òbain am fear nas fhèarr gu ruige seo, agus bha App aca cuideachd. Adhartais airson 21mh linn!

#Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Ged a tha e math gu bheil ùidh aig daoine eile ann an cuisean na Gàidhlig eile mar fhoghlam, tha ùidh agamsa ann an cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothachas agus gnìomhachais.

Tha cleachdadh na Gàidhlig ann am bancadh a’ fas nas miosa. Mar eisimpleir, chan eil e comasach Gàidhlig a cleachdadh air na seirbheisean air loidhne aca. Tha an aon rud a’ tachairt anns a’ Chuimrigh.

Tha seo a’ leantainn bho litir a sgrìobh mi don Choimisean Mhic a’ Ghobhainn.

Seo litir a sgrìobh mi an-diugh don Bhall Pàrlamaid agam:

Dear Stewart McDonald MP,

I would like to point your attention to this statement from the Welsh
Language Commissioner in May as it follows on from our conversation
earlier last month in Pollokshaws Library:

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/english/news/Pages/Following-a-decline,-Commissioner-recommends-a-way-ahead-for-banks.aspx

The Scottish Parliament, as you are aware, does not have full power
over banking and finance which is why I am bringing this to your
attention.

Could you have a read of the report as it will give an understanding or
at least a starting point of how banks can ensure Welsh language use
across their branches; and equally an understanding of how the same
could be replicated in Scotland to ensure Scottish Gaelic is promoted
and given equal parity with English and Welsh.

As you may already be aware, after discussions I had with your
predecessor, Tom Harris, he helped to bring about similar awareness a
couple of years ago in an Early Day Motion brought to the House on St
David’s Day.

For too long Westminster has passed over Gaelic language policy and
always refers the language to the Scottish Parliament. However, the
Scottish Parliament can only legislate on devolved issues.

As Gaelic is more than a language and a way of existing/being/living
across the UK (and beyond), it is only too right that the Gaelic
language (and all other indigenous languages of the UK) be considered
at all stages of legislating in Westminster, especially when dealing
with non-devolved issues.

Yours sincerely,

Jamie Wallace

9721bf51f1b4f3ca20e3/ef0d3608d0d1137fa284
(Signed with an electronic signature in accordance with subsection 7(3)
of the Electronic Communications Act 2000.)

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑