Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

taigh-cluich

Air ais ann an Lios MoChuda

2013-04-20 13.40.44

Às dèidh bliadhna sgoilearach aig Sabhal Mòr Ostaig tha mi air ais aig taigh mo phàrantan airson dreis. Rinn mi mo dhìcheall mo chuid Gàidhlig a mhathachadh agus dh’fhàg mi le càirdean agus féin-fhiosrachaidhean ùra. Dh’ionnsaich mi tòrr mu dheidhinn bheatha nan Gàidheal òga agus cuideachadh gu bheil àm gu leòr airson beagan spors bho àm gu àm!

Chòrd e rium a’ dol do Café Ostaig a bhruidhinn gu nadurrach sa Gàidhlig, na clasaichean drama agus dealbh-cluiche, na ceilidhean fèin-thoileil agus cùrsa reidio a rinn mi.

Tha mòran mòran cothroman an sin an cànan a chleachdadh gu nadurrach agus gu proifeiseanta. Tha an colaiste seo a’ deanamh obair fìor mhath. Bha mi moiteil a bhith an sàs ann an tòiseachadh na sgioba ball-coise, CONEA agus an t-iomairt Oileanaich le Chèile .

Taobh a-muigh am foghlam, feumaidh mi ràdh gur ann na h-oidhche a bhruidhinn mi aig coinneamh Yes Skye airson Alba neo-eisimeileach a bha an soillsich agam.

Ard-urlar? Mi-fhin? Chan eil fhathast!

Rinn mi a’ chiad clas oidhche aig Taigh-Cluich Citizens air Dimairt. Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e math a dhol air cursa acting oir leugh mi gum biodh e doigh mhath airson leasaichadh mi-fhein. Chi sinn!

Bha oidhche gu math sporsail ach mar a smaointinn mi bha mi a-mach an comfort-zone agam. Ach, ’s e sin math.

A-reir deuchainn phsychometric, ’s e pian a th’ ann an self-motivator dhomh!

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑