2013-02-23 09.08.38
Seumaidh aig an Ionad Saor-Thoileach

Thòisich mi obair ùr an-diugh airson na Geamaichean Cho-Fhlitheas Ghlaschu. Tha mi nam Frontrunner agus tha mi a’ dèanamh agallamhan a lorg arm de 15,000 saor-thoileach airson an ath bhliadhna. Tha mi ag amas a dhèanamh 100 uair ro 15mh an Dùbhlachd. An-diugh cha d’ rinn agallamhan. An àite, bha mi a’ dèanamh GMS – ag obair air na compuitairean a’ dèanamh cinnteach gu bheil dearbh-aithnean nan daoine ann airson agallamhan ceart gu leòr. Bidh mi air ais Diciadain airson agallamhan dhèanamh!