“NAS LÀIDIRE AIRSON ALBA”12096419_10203821880827008_1371114008744295738_n

Anns an alt mu dheireadh agam ann an Iris Neo-Eisimeileachd, sgrìobh mi gum bi mi ag obair air iomairt ùr gus Gàidhlig a bhrosnachadh anns a’ Phartaidh.

Bho Dhiardaoin gus an-diugh, bhruidhinn mi sa Ghàidhlig le ochdnar agus bhruidhinn mi ri còignear eile a tha ag ionnsachadh Gàidhlig. Chuala mi cuideachd gun robh ùidh aig an stannd cuideachd airson an coilbh iris agam.

Chunnaic mi Gàidhlig air leintean-T agus baidsean.

Bhruidhinn mi ri neach-obrach PNA ag obair ann an Westminster agus thuirt e dhomh gun d’fhuair e eadar-theangachadh de Hansard sa Gàidhlig latha an dèidh a chur an neach-obrach seo iarrtais a-steach – fhuair e e.

An-diugh, rinn mi deuchainn air Twitter agus chunnaic mi gun robh beagan ùidh Twitter a chleachdadh. Bha 9 cunntasan gu lèir an sàs anns an iomairt seo:

  1. @Gille_Ruadh
  2. @Gaidhlig_
  3. @Seumaidh
  4. @Martainn_84
  5. @Tirnamblog
  6. @fergles
  7. @gaelic67
  8. @1johnmacdonald
  9. (agus @WilsonMcLeod, taobh a-muigh an taga-hais #PNA15)

Seo an còmhradh air Twitter an-diugh:

[‘S e Kate Forbes (‏@kate4SLB) an t’ ainm a th’ innte.]