A’ fuireach ann an Glaschu ’s
A’ gabhail am bus aig First
A h-uile latha, gach latha is mìos –
A’ ken, there’s nothing worst!