Bha mi a’ cleachdadh ‘Journey Planner‘ aig Traveline Scotland an-diugh le ainmean-àite ann an Gàidhlig! Tha Apps ann airson iPhone, Android, Windows Phone agus BlackBerry. Tha mi a’ faighinn Journey Planner glè fheumail.