IMG_20170902_130917.jpg
A’ chiad cheum: Turas gu Malaig, Canaidh agus Àrasaig (Dealbh air a thogail air Sandaidh)

A’ cruthachadh agus a’ coiseachd slighe ùr eadar Alba, Cuimrigh agus Sasann gu St Malo anns a’ Bhreatann Bheag (Slighe Sheumaidh); agus an uair sin, a’ cumail a’ dol gu Slighe Naomh Seumas agus sìos gu Portugal agus an uair sin Morocco.

Air Mo Shlighe_ On My Way-2

Air Mo Shlighe_ On My Way-7

#AlbaAnEòrpa  – ‘S e dùthaich Eòrpach a th’ ann an Alba agus tha mi airson rudeigin a dhèanamh gus sin a dhearbhadh gu h-àraidh anns an co-theacsa Bhrexit.

#TheProclaimers  – Na h-òrain aig na Proclaimers: “I’m on my Way” agus “500 Miles”.

#Saorsa  – Bu chòir do dh’Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeileachd. Tha neo-eisimeileachd sa bheatha agam a’ còrdadh rium gu mòr.

#SligheMhath  – Bu chòir do luchd-coiseachd ann an Alba a’ cleachdadh “Slighe mhath” mar a tha e air Slighe Naomh Seumas le ‘Buen Camino”.

#Gàidhlig  – ‘S e cothrom a th’ ann a bhith a’ cleachdadh mo Ghàidhlig!

#MoSheanmhair  – Bha mo seanmhair na neach-coiseachd airson bliadnaichean gus am bliadhna far nach robh e comasach dhi a choisich cho fada. Tha i gam bhrosnachadh.

#NaomhMalo  #NaomhMachutes – Ò chionn bliadhnaichean, bha smaoin agam a dhèanamh rudeigin ùr a cheangal Lios Mochuda agus St Malo air sgàth gu bheil iad a’ co-roinneadh an aon naomh.

Air Mo Shlighe_ On My Way-10
Thòisich mi sreap ghnìomhachdan am bliadhna mus am falbh mi air Mo Shlighe

Airson mo chiad uallachadh, chaidh mi air a’ Ghàidhealtachd…

Air Mo Shlighe_ On My Way-11

Air Mo Shlighe_ On My Way-12

Air Mo Shlighe_ On My Way-13

Air Mo Shlighe_ On My Way-14

Airson an dara uallachadh, chaidh mi air mo shlighe gu Taigh Mhàrtainn. Seo an t-slighe a phlanadh mi:

Feumaidh an taisbeanadh-shleamhnagan seo JavaScript.

Agus seo an t-slighe a rinn mi:

Air Mo Shlighe_ On My Way-20

Air Mo Shlighe_ On My Way-21

Air Mo Shlighe_ On My Way-22

Air Mo Shlighe_ On My Way-23

Air Mo Shlighe_ On My Way-24

Air Mo Shlighe_ On My Way-25

Air Mo Shlighe_ On My Way-26

Air Mo Shlighe_ On My Way-27

An ath mhìos, choisich mi 6 mìltean eile ann an Dùn Èideann bho Lìte gu Margadh an Fheòir:

An ath bhliadhna, ann an 2018, thòisich mi a-rithist air mo shlighe. Bha fios agam a-nis gum biodh mi air falbh airson Slighe Naomh Seumas san Lùnasdal.

Choisich mi bho Inbhir Air gu Dunure sa Mhaigh:

Bha mi den bheachd gum biodh e math beagan uallachadh a dhèanamh:

Chaidh mi air ais gu Colmonell agus ràinig mi A’ Bhàrr:

Beagan fois air a’ bhàta…

Agus seachdain an-dèidh, thòisich mi air Shlighe a’ Ghàidhealtachd an Iar:

Ràinig mi dhachaigh a-rithist agus lorg mi seo:

An-dèidh cola-deug, bha mi air mo shlighe a-rithist gu An Gearrasdan:

Agus sin e…gus am falbh mi airson an Fhrang

…ach sa chiad dol a-mach, air mo shlighe gu Inbhir Nis airson caisemachd!

Dìreach làithean air fhàgaill…

Agus..a-nis…air mo shlighe…