Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

Mìos

An t-Sultain 2015

Margaid eile an-diugh ann am Pollagshaws #gàidhlig #margaid #margadh #Glaschu

Chaidh mi dhan margaid eile an-diugh faisg air Morrisons ann an Rathad Newlandsfield ann an togladh ùr aig Comman Ballcoise Phollag.

Bha am margadh seo a chuir air dòigh le “Smack Ma Pitch Up” (Cuir Mo Phiots Air).


Seo neach-obrach aig Smack Ma Pitch Up a’ cluich le ropa agus ball. Bha carthannas ann cuideachd aig an doras.

Chaidh mi a-steach agus bhruidhinn mi dithis – bha iad na luchd-ealain. Bha fear ann cuideachd bho an-dè (Chris Masson às an Gearasdan). ‘S e tidsear a th’ ann an tè eile, Linda Gillon, agus bha i ag innse dhomh nuair a bha i naoi bliadhna dh’aois, bhuannaich i co-fharpais ealain thar na sgoiltean ann an Glaschu gus tachartas sònraichte a chuimhneachadh (Glasgow 900).

A’ chiad cothrom-reic aig Linda Gillon:


Chris Masson Creates: 
Tùs: https://www.facebook.com/chrismassoncreates/posts/502759043220391:0

Tha e math, chan eil, tha e air leth, gu bheil mòran margaidean pop-up mar sin a’ tachairt gu tric. Comharradh ’s dòcha gu bheil misneach a’ fàs ann an sgìrean far nach robh cus cothroman a dhèanamh sion sam bith.

A’ Chearnag agus BAaD aig na Barras #IomairtShòisealta #Glaschu #Alba


Tha mi a’ gabhail srùbag an-dràsda, cofaidh agus pìos ceic, ann am bùth chofaidh saor an asgaidh. ‘S e iomairt shòisealta a th’ ann far am bheil luchd-ceannard faigh lòn airson tiodhlac. Tha tòrr iomairtean eile an seo cuideachd mar phàirt de “Market on the Corner” a tha a’ tachairt gach mìos air a’ chiad Disathairne is Didòmhnaich.
Seo Dennis, stiùiriche Free Lunch Cafè agus neach saor-thoileach:

  

Chunnaic mi càraidean an seo am feasgar seo. Colin bho na clasaichean còmhraidh a rinn mi ann an Glaschu ann an 2010 – 2012; chunnaic mi Sarah agus Mark bho Coffee and Craic agus Dennistoun Photographers; agus chunnaic mi Sophia bho Treemendus, gnìomhachais shòisealta an sàs anns an togladh seo. Seo am fèineag againn:


Chunnaic mi luchd-borsch bho Glad Rags ‘Thrift Store’ cuideachd. Tha bùth aca faisg air an Glad Café ann an Shawlands, taobh a deas Ghlaschu.


Bhruidhinn mi ri Ian aig Galgael, Carol aig Creating Space agus Carrie a tha a’ dèanamh bùth-obrach ag obair le glainne ann an dathan eadar-dhealaichte agus a’ dèanamh seudraidh.

‘S toil leam an obair aig Galgael. Nach biodh e math ge-tà nam biodh Alba is Gàidhlig eile cleachdte air an obair aca? Seo Ian le pìos obair sgoinneil le dealbh na h-Alba…


Seo Carrie a’ cruthachadh bàta a-mach a ghlainne:

Agus seo Carol aig Creating Space a’ dèanamh’madela’ ann am bùth-obrach fosgailte. Bha i ag ràdh dhomh gu bheil i a’ lorg cothroman eile gus bùthan-obrach eile a dhèanamh.

Tha nìthean gu leòr airson cloinne mar ‘Messy Kids’ agus ‘Hamster Wheel’:

Agus airson na daoine a tha ag iarraidh àm son fois agus a chillax tha seòmar dorcha ann a’ cluich ceòl sònraichte aig an ‘Dream Machine‘, iomairt shòisealta eile.


Chòrd an tadhal seo rium gu mòr an-diugh. Bidh mi air ais gun teagamh.


Fhuair mi moladh a dhol do mhargadh eile ri taobh an seo, agus mar sin chaidh mi gu BaaD airson greis.

Chunnaic mi ann mòran stuthan Albannach ann agus tòrr duine cruthachail. 

   
 

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑