Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Siabost

Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Dh’ ith sinn lon an seo. Bha lon uabhasach blasda cuideachd! Bha na mnathan an seo gle shnog agus bha iad ag obair soir thoilich. Rinn iad brot gu leor agus ceapraichean. Lean ti is cofaidh is ceic! Bhruidhinn iad nadurrach sa Ghaidhlig. Bha eolas sonraichte. As deidh lon, chunnaic sinn a’ ghearradh a tha breagha cuideachd.

Siubhal sheallaidhean ann an Leodhas

Rinn sinn turas gu:

Tursachan Chalanais;
Dun Charlabhaigh;
Ionad na seann Sgoil, Siabost;
Taighean Dubh nan Gearrannan;
Ionad Tionnsgain aig Harris Tweed; agus
Taigh Dubh Arnoil.

Chunnaic sinn an Whalebone Arch ach cha robh uair sam bith a dh’fhaicinn an t-sean muile lochlannoch.Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑