Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Corporaid Taigheadais Ghlaschu

GHA is Gàidhlig – Pàirt a dhà!

A rèir litir a fhuair mi ann an Dùbhlachd, ’s urrainn do luchd-gabhaltais aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu (GHA) Gàidhlig chleachdadh mar phàirt an sgèama Happy to Translate. Chan eil poileasaidh Gàidhlig sonraichte aca ge-tà.
Litir do GHA (10.12.2011)
“I would like for you and your own Board Members to consider implementing a Gaelic policy in your organisation. How your initial policy is worded or what aims it has are totally at your discretion; I just feel it is important when planning future strategies for your organisation that you are in a position to spare a thought to how the Gaelic language can play a part in your operations.”

Freagairt bho GHA (21.12.2011)

“We are members of Happy to Translate which is an initiative set up to enable tenants and customers of public organisations to communicate either through interpretation or translation as appropriate. We have in place a procedure whereby we have immediate access to a network of interpreters for the required languages. As such it is not our intention at this time to implement a Gaelic specific policy.”

GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Bha mi toilichte a ghahhail pàirt ann an adhartachadh de Glasgow Gold [Glaschu Òir] aig GHA (Glasgow Housing Association) [Corporaid Taigheadais Ghlaschu] ann an Damhair am-bliadhna-seo.

A rèir làrach-lìn aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu cha robh Gàidhlig aig an eagrachas seo mus do sgrìobh i an t-alt. Air 10.12.11, lorg mi neoini innteart fo ‘Gàidhlig’ agus 4 innteartan fo ‘Gaelic’:
  1. 21.06.11 – GHA Press [pìos air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu]
  2. 02.11.11 – Tenants go for Gold with GHA [“As they say in Gaelic, moran taing airson ur cuideachaidh – many thanks for your help!”]
  3. 28.02.11 – The Census [“For the first time, householders will be able to fill in their census questionnaire online in English or Gaelic.”]
  4. 10.2011 – The Key, October 2011 [studying Gaelic at Glasgow University, benefited from a Glasgow Gold. Education grant. He said: “I get a 10-week travel pass through Glasgow Gold. ]

Aig an àm a tha an làthair, tha mi an dòchas gu bheil seo deagh chùl-taic a thoisich cleachdadh na Gàidhlig ann an Corporaid Taigheadais Ghlaschu.
An-diugh, sgrìobh mi litir do Bòrd aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu a dh’iarr air a chruthachadh poileasaidh Gàidhlig. Tha fiughair orm ris an fhreagairt aca.

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑