Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

Mìos

Am Faoilleach 2014

First Scottish Gaelic Crowdfunder of the Year

Seachdain mu dheireadh son pàirt a gabhail san oidhirp a thogail airgead airson proiseact aig La Banda – Struileag,Shore to Shore.

Social Media Alba ®

First Scottish Gaelic Crowdfunder of the Year

The Struileag – Shore to Shore project is in its final five days of the first crowdfunding attempt of the year for Scottish Gaelic. Currently over 140 backers have pledged more than £4000. In order for the project to receive the pledges, they must meet their £5600 target!

Using the Kickstarter platform, La Banda, the project organiser, is offering various rewards in exchange for donations. The rewards range from a downloadable digital music single for pledges of £1. Gaelic lessons, lessons to play the spoons, more music, learn new crafts are amongst the other rewards on offer. Also offered is the opportunity to perform on the album being created or to be thanked on the album cover. A sponsorship offer for a pledge of £2000 is still up for offer. Pledges can be made and more information found here.

View original post

Naidheachdan mun Leabhraichean-d Ghàidhlig

Fhuair mi teachdaireachd bho Clàr a-raoir a thaobh leabhraichean-d Ghàidhlig! ‘S e deagh naidheachd a th’ann – nam bheachdsa. Thuirt Clàr mar freagairt air mo bhlog gum bi iad a’ sgrìobhadh do ùghdarran a bha an sàs san sgèama Ùr-Sgeul airson cead nan leabraichean a reic air loidhne mar leabhraichean-d.

‘S e foillsichear Gàidhlig a th’ann an Clàr, agus a rèir an cunntas Twitter aca, tha iad ag obair neo-eisimeileach agus saor-thoileach.

Seo dè sgrìobh am buidheann:

Hi A Sheumais a charaid

Deagh naidheachd (tha sinn an dochas?). Theid a h-uile leabhar Ur-Sgeul a chur ann an cruth diodsatach – ma tha na h-ughdaran fhein ga iarraidh agus deonach – eadar seo agus deireadh 2014 (ma cheadaicheas an uine dhuinn!). Tha sinn air toiseachadh. Bidh sinn a’ cur fios gu na h-ughdaran. Tha sin a’ ciallachadh gu faod corr is 30 nobhail agus cruinneachadh de sgeulachdan goirid a bhith ann, an uine nach bi ro fhada, ma theid leinn. Bidh CLAR a’ deanamh sin agus cumaidh sinn fiosrachadh riut.

Cuideachd, theid Air Cuan Dubh Drilseach le Tim Armstrong (foillsichte le CLAR) a dheanamh mar leabhar didsiotach cuideachd, nas fhaide air a’ bhliadhna seo.

Leis gach deagh dhurachd,

CLAR
@clargaidhlig

 

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑