Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

comhairle nan leabharaichean

Leabhraichean-d Gàidhlig

Ìmpireachd (Scottish Gaelic) By: Iain F. MacLeòid
luchdachaidh a-nuas

Bha mi airson leabhraichean ùr leughadh air mo thablaid an-uiridh. Dh’fheitheamh mi 14 mìosan gus cheannaich mi a’ chiad leabhar-d agam. B’ urrainn dhomh sin dhèanamh aig www.kobobooks.com agus cheannaich mi Ìmpireachd, an leabhar a leugh mi an-uiridh aig oilthigh, ach ’s e leabhar fìor mhath a th’ ann, nam bheachdsa. Tha leabhraichean-d Gàidhlig eile cuideachd aig Kobo Books.

luchdachaidh a-nuas
luchdachaidh a-nuas
luchdachaidh a-nuas
luchdachaidh a-nuas

‘S e leabhar Ùr-Sgeul a th’ ann an Ìmpireachd. Chuala mi aig co-labhairt gun deach pròiseact Ùr-sgeul a dùnadh am-bliadhna, agus a rèir Fòram na Gàidhlig, chaidh an làrach aig Ùr-Sgeul a dùnadh ann an 2011. Gu mì-fhortanach airson cuid ùghdaran, cha bhi gach leabhar a’ tighinn a-mach mar leabhar-d a rèir na cùmhnantan aca. Ach chan eil e neo-chomasach a chur gach leabhar bho sreath Ùr-Sgeul air loidhne.  Bu choir Comhairle nan Leabharichean a bhith ag obair leis na ùghdaran airson sin a dhèanamh is leabhraichean-d a dhèanamh.

San Damhair 2011, Rinn mi am film seo. Bha mi a’ gearain air Facebook mu dheaidhinn dìth na leabhraichean-d ann an Gàidhlig. Sgrìobh mi: 


Why is it I can buy a book that’s over 100 years old really easily from the Internet, and I can’t buy a modern book – that I need to read for my degree – anywhere in the world? Why aren’t Gaelic books available to download to my Kindle? Get it sorted!!!

“}” href=”https://www.facebook.com/video/video.php?v=1861959808280#” id=”.reactRoot[0]” indigenous=”true” style=”background-color: white; color: #6d84b4; cursor: pointer; font-family: ‘lucida grande’, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-decoration: initial;” title=”Like this item”>‘S toil ·  · Unfollow post · Co-roinn · Edit · 18 October 2011

Ma bhios Oilthigh Ghlaschu a’ cleachdadh “An Oidhche Mus Do Sheol Sinn” an ath bhliadhna, am bi an leabhar seo ri làimh?


‘e-book’ air ‘An Seotal’

Mìneachadh ann an An Seotal airson ‘e-book’ – www.anseotal.org.uk

Gearan mu Leabhraichean Gàidhlig – Rant on Gaelic Books

Why is it I can buy a book that’s over 100 years old really easily from the Internet, and I can’t buy a modern book – that I need to read for my degree – anywhere in the world? Why aren’t Gaelic books available to download to my Kindle? Get it sorted!!!

Co-fhaclair Gaidhlig (saor an asgaidh!)

Fhuair mi sin an-de bho Comhairle nan Leabharaichean. Fhuir mi 20% discount oileanaich cuideachd nuair a cheannaich mi leabharaichean.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑