Ràinig mi Beul Fèirste an-dè. Tha mi an seo gus feasgar a-màireach far am bi mi air mo shlighe air ais gu Glaschu. Bha mi ag iarraidh tighinn le mo rothair ach taing do Dhia cha d’rinn mi sin. Chan eil Rail and Sail glè fhreagarrach gu mi-fhortanach. ‘S e sgeul eile ge-tà, son bloga eile.


Thàinig mi gu Féile Liú Lúnasa a tha a’ tachairt son a’ chiad thùras. A-raoir bha cuirm-ciùil air leth. Agus cha robh dùil agam Gàidheil eile fhaicinn, ach sin mar a bha e agus mar bhuail ’s e oidhche nas sònraichte a bh’ann.

  Bha sinn a’ dannsadh cuideachd.


Chì sinn dè tha tachairt an-diugh!