Cymru’n Cefnogi Annibyniaeth i’r Alban – IE /-/ Cuimrigh a’ cuir taic do Neo-Eisimeileachd na h-Alba – Bu Chòir

Tha mi a’ siubhal sìos gu Caerdydd a-nochd gus pàirt a ghabhail aig tachartas taobh a-muigh Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh feasgar a-màireach. Cha robh mi riamh an sin no fiù ’s ann an Caerdydd, agus tha mi a’ coimhead air adhart beagan ’sightseeing’ a dhèanamh agus òraid a dhèanamh.

Bidh mòran luchd-labhairt eile ann còmhla rium:

  •  Leanne Wood AM (Ceannard, Plaid Cymru – Pàrtaidh Nàiseanta na Cuimrigh)
  • Ray Davies (Comh., Làbarach)
  • Pippa Bartolotti (Ceannard, Plaid Werdd – Pàrtaidh Uaine na Cuimrigh)
  • Amy Kitcher (Comh., Na Libearalaich Dheamocratach)
  • Jamie Wallace (Ball, Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba agus neach-labhairt na Gàidhlig)
  • Andrew Redmond Barr (National Collective)
  • Robin Crag Farrar (Cymdeithas yr Iaith)
  • Iestyn ap Rhobert (Ewch Amdani Alba / Go For It Scotland)
  • Pol Wong (Neach-iomairt)
  • Armon Gwilym + Harriet Protheroe-Davis (Litrichean de thaic bho Alba).

Bidh an tachartas seo a’ tòiseachadh mu 2f agus tha dùil agam cuideachd gum bi mi a’ bruidhinn air an reidio tràth sa mhadainn air Good Morning Wales mu 0830.

Advertisements