Seo dealbhan a thog mi an-diugh agus an-dè aig a’ Mhòd Nàiseanta. Tha dealban ann air vur air bhog de Chomunn Oileanaich Cheiltis agus cuideachd de tadhal de Phàislig le Bana-phrìonnsa Anna.

@CelticStudents Launch – Cur air bhog @CelticStudents.

slighe @CelticStudents Launch – Cur air bhog @CelticStudents.

Advertisements